Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Wa 1270/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-14

w W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego 1) uchyla zaskarżone...
2013 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego zarzuty te uznał za niezasadne., Ponadto, odrębnym pismem z 5 grudnia 2012 r. Skarżąca wniosła o umorzenie postępowania egzekucyjnego...

III SA/Wa 3204/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-07

w W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] sierpnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego 1) uchyla zaskarżone...
. wystąpił z wnioskiem o umorzenie w całości postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie ww. tytułów wykonawczych w związku z dobrowolną spłatą wierzytelności...

VIII SA/Wa 647/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-03

Izby Skarbowej w W. z dnia [...] kwietnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. 1.1. Zaskarżonym postanowieniem...
postępowanie egzekucyjne w części dotyczącej nienależnie naliczonych odsetek. W pozostałej części odmówił zaś umorzenia postępowania egzekucyjnego. Jako podstawę prawną...

VIII SA/Wa 640/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-04

Izby Skarbowej w W. z dnia [...] kwietnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. 1.1. Zaskarżonym postanowieniem...
postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w G. (dalej: 'Naczelnik US' lub 'organ egzekucyjny') z [...] grudnia 2011 r. Działając reformatoryjnie umorzył postępowanie egzekucyjne...

VIII SA/Wa 646/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-04

Izby Skarbowej w W. z dnia [...] kwietnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. 1.1. Zaskarżonym postanowieniem...
postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w G. (dalej: 'Naczelnik US' lub 'organ egzekucyjny') z [...] grudnia 2011 r. Działając reformatoryjnie umorzył postępowanie egzekucyjne...

VIII SA/Wa 639/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-10

Izby Skarbowej w [...] z dnia [...] kwietnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. 1.1. Zaskarżonym postanowieniem...
postępowanie egzekucyjne w części dotyczącej nienależnie naliczonych odsetek. W pozostałej części odmówił zaś umorzenia postępowania egzekucyjnego. Jako podstawę prawną...

III SA/Wa 1149/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-03

Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] stycznia 2014 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania postanowienia o umorzeniu postępowania...
o jego umorzenie., Pismem z dnia 21 maja 2013 r. Skarżąca złożyła wniosek w sprawie wydania postanowienia w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego 'wszczętego...

VIII SA/Wa 644/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-03

Izby Skarbowej w W. z dnia [...] kwietnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. 1.1. Zaskarżonym postanowieniem...
postępowanie egzekucyjne w części w zakresie nienależnie naliczonych odsetek, w pozostałej części odmówił umorzenia postępowania egzekucyjnego. Jako podstawę prawną...

VIII SA/Wa 641/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-10

Izby Skarbowej w [...] z dnia [...] kwietnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. 1.1. Zaskarżonym postanowieniem...
postępowanie egzekucyjne w części dotyczącej nienależnie naliczonych odsetek. W pozostałej części odmówił zaś umorzenia postępowania egzekucyjnego. Jako podstawę prawną...

VIII SA/Wa 650/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-11

Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] kwietnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. 1.1. Zaskarżonym postanowieniem...
postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w G. (dalej: 'Naczelnik US' lub 'organ egzekucyjny') z [...] grudnia 2011 r. Działając reformatoryjnie umorzył postępowanie egzekucyjne...
1   Następne >   +2   +5   +10   100