Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II FSK 1903/16 - Wyrok NSA z 2018-06-29

listopada 2010 r. i się do niej zastosowała. Dodatkowo skarżąca podniosła, że przy zastosowaniu ulgi meldunkowej do ½ udziału do lokalu 'nabytego' w 2008 r. nie uwzględniła...
, poszerzając go dodatkowo o kwestię dopuszczalności skorzystania z ulgi meldunkowej o wartość zbytego udziału w gruncie oraz o możliwość skorzystania z instytucji złożenia...

II FSK 1760/18 - Wyrok NSA z 2020-12-03

powodowałoby niedopuszczalne zawężenie omawianego zwolnienia. Wskazuje się, że rozpatrywane zwolnienie zastąpiło ulgę meldunkową. Celem zwolnienia uregulowanego w art. 21...
korzystając z ulgi, składając wymagane w tym celu oświadczenie., Skarżąca wraz z dwoma synami nabyła spadek po mężu na podstawie ustawy wraz z dobrodziejstwem inwentarza - zgodnie...