Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II FSK 3219/15 - Wyrok NSA z 2016-05-06

pewnych preferencji czy przywilejów podatkowych. Konstrukcja ta jest powszechnie stosowana w prawie podatkowym (chociażby tzw. ulga meldunkowa czy zwolnienie od akcyzy olejów...
jego zdaniem powoływanie się przez Sąd na regulacje w zakresie tzw. ulgi meldunkowej i zwolnienia od akcyzy (s. 6), zdaniem NSA nie jest uprawniony pogląd, że 'O ile...

I SA/Gd 963/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-08-19

podatkowych. Konstrukcja ta jest powszechnie stosowana w prawie podatkowym (chociażby tzw. ulga meldunkowa czy zwolnienie od akcyzy olejów opałowych - pod warunkiem złożenia...
również takie elementy ich konstrukcji jak zwolnienia i ulgi. Zawsze jednak wprowadzenie ulg, jak i zwolnień odbywa się w granicach ustawowego upoważnienia., Zakres...