Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Gd 192/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-07-02

od Naczelnika Urzędu Skarbowego w P. zaświadczenie, z którego wynika, że z prawa do ulgi podatkowej z tytułu wychowywania dziecka - małoletniej W. H. za rok podatkowy 2016...
i rok podatkowy 2017 - skorzystała A. B. - H. . Ulga podatkowa obejmowała w wymienionych latach cały rok podatkowy., Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego organ...