Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II FSK 1760/18 - Wyrok NSA z 2020-12-03

powodowałoby niedopuszczalne zawężenie omawianego zwolnienia. Wskazuje się, że rozpatrywane zwolnienie zastąpiło ulgę meldunkową. Celem zwolnienia uregulowanego w art. 21...
korzystając z ulgi, składając wymagane w tym celu oświadczenie., Skarżąca wraz z dwoma synami nabyła spadek po mężu na podstawie ustawy wraz z dobrodziejstwem inwentarza - zgodnie...