Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Gd 773/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-02-27

równości wobec prawa i sprawiedliwości społecznej wynikającą z art. 32 Konstytucji RP. Wobec braku obowiązku meldunkowego oraz wobec zasady swobody umów, dyskryminujące...
drogi. Przepis ten jednoznacznie stanowi, że przewidziane w nim ulgi mogą być ustanowione 'dla niektórych użytkowników drogi', a więc nie dla wszystkich. Uprzywilejowana...

III SA/Wr 580/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-02-27

do przyznania 'niektórym użytkownikom dróg' przywilejów w postaci ulg w opłatach za postój pojazdów samochodowych w tej strefie, w postaci stawki zerowej opłaty, bądź opłaty...
wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie o ewidencji ludności. Natomiast tylko udokumentowania wymaganego ustawą obowiązku domaga się uchwałodawca. Podkreślenia...