Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OSK 173/04 - Postanowienie NSA z 2004-10-26

. (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: odrzucić zażalenie. Zaskarżone postanowienie zostało wydane przez Naczelny Sąd...