Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

OW 41/04 - Postanowienie NSA z 2004-06-08

. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Wojewodą Ł. a Samorządowym Kolegium Odwoławczym w P.-T. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody P. z dnia 30...
. z dnia 21 sierpnia 2003 r. o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody P. z dnia 30 września 1978 r. zatwierdzającej projekt scalenia gruntów na obiekcie 'K.' w części...

OW 36/04 - Postanowienie NSA z 2004-06-08

w Ł. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Ł. a Wojewodą Ł. w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody S. z dnia...
o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między tym Kolegium, a Wojewodą Ł. przez wskazanie, że Wojewoda Ł. jest organem właściwym do rozpoznania sprawy o stwierdzenie nieważności...

OW 20/04 - Postanowienie NSA z 2004-02-19

postanawia wskazać Wojewodę Mazowieckiego jako organ właściwy do rozpoznania sprawy o stwierdzenie nieważności decyzji Kierownika Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu...
1999r. o stwierdzenie nieważności decyzji nr [...] z dnia [...] wydanej przez Zastępcę Kierownika Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Dzielnicy Warszawa...

OW 14/04 - Postanowienie NSA z 2004-06-03

kompetencyjnego między Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Kielcach a Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie rozpoznania wniosku M. P. o stwierdzenie nieważności decyzji...
Wsi jako organ właściwy do rozpoznania sprawy z wniosku M. P. o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Kieleckiego z dnia 12 listopada 1976 r. Samorządowe Kolegium...

OW 46/04 - Postanowienie NSA z 2004-06-08

. a Samorządowym Kolegium Odwoławczym w P.-T. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy w W.-K. z dnia 9 listopada 1990 r. o scalaniu gruntów postanawia wskazać...
Wojewodę Ł. jako organ właściwy w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji z dnia 9 listopada 1990 r. Wójta Gminy w W.-K. o zatwierdzeniu projektu scalania gruntów...

II SA/Lu 323/03 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-02-03

[...]. Nr [...] w przedmiocie : odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dot. stwierdzenia podziału nieruchomości p o s t a n a w i a odrzucić skargę Samorządowe Kolegium...
SKO z dnia [...] października 2001r. znak: [...] odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej- Wydział Rolnictwa i Leśnictwa z dnia...

III SAB 111/03 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-03-31

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S-ka z o.o. [...] w B. na decyzję Ministra Finansów z dnia Nr w przedmiocie : Bezczynności organu w sprawie stwierdzenia nieważności...
. złożyła skargi na bezczynność Ministra Finansów w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznych decyzji wymiarowych w podatku akcyzowym., W uzasadnieniu skarg wskazano...

III SAB 110/03 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-03-31

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S-ka z o.o. [...] w B. na decyzję Ministra Finansów z dnia Nr w przedmiocie : bezczynności organu w sprawie stwierdzenia nieważności...
. złożyła skargi na bezczynność Ministra Finansów w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznych decyzji wymiarowych w podatku akcyzowym., W uzasadnieniu skarg wskazano...

III SAB 107/03 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-03-31

niejawnym spraw ze skarg '[...]' Spółka z 0.0. z siedzibą w B. na bezczynność Ministra Finansów w przedmiocie: stwierdzenia nieważności decyzji wymiarowych w podatku akcyzowym...
. W przedmiotowej sprawie '[...]' Spółka z o.o. z siedzibą w B. w dniu [...] listopada 2003r. złożyła skargi na bezczynność Ministra Finansów w sprawie stwierdzenia nieważności...

III SAB 115/03 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-03-31

niejawnym sprawy ze skargi Spółki z o.o. D. w B. na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie : bezczynności organu w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wymiarowej...
na bezczynność Ministra Finansów w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznych decyzji wymiarowych w podatku akcyzowym., W uzasadnieniu skarg wskazano, iż od dnia złożenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100