Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony

OSA 5/01 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-11-26

zajęcie nieruchomości oraz nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Wnioskodawca zwracał uwagę na uzyskanie środków finansowych z funduszu PHARE oraz potrzebę...
nieruchomości w ustawie o autostradach płatnych/ umożliwia nadawanie tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, gdy wydanie decyzji o wywłaszczeniu wymagałoby...