Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I FSK 1947/15 - Wyrok NSA z 2020-08-04

, opłaty skarbowej, opłaty adiacenckiej, renty planistycznej, udział w podatkach dochodowych, subwencje ogólne, wpływy z administracyjnych decyzji, pozwoleń i koncesji...

I FSK 803/16 - Wyrok NSA z 2020-03-12

, opłaty targowej, opłaty adiacenckiej, renty planistycznej, udziału w podatkach dochodowych, subwencje ogólne, jak również wpływy z administracyjnych decyzji, pozwoleń...

I FSK 1368/15 - Wyrok NSA z 2020-06-23

(w szczególności dochody z podatku od nieruchomości, opłaty skarbowej, opłaty targowej, opłaty adiacenckiej, renty planistycznej, udział w podatkach dochodowych, subwencje ogólne...