Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Po 171/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-04-28

i gmina rozpocznie postępowanie w sprawie ustalenia i pobrania tzw. renty planistycznej., W związku z powyższym zadano następujące pytanie:, Czy Spółka może zaliczyć...
wydatek na rentę planistyczną, poniesiony w związku z aportem nieruchomości, do kosztów uzyskania przychodów innych niż koszty bezpośrednio związane z przychodem...

I SA/Gd 508/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-09-15

finansowych na plany, opłaty związane z podziałem: 30 % renty planistycznej, 50% opłaty adiacyjnej., Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z dnia 16 lutego 2010 r...
uzyskanie środków finansowych na poczet opłat związanych z rentą planistyczną i opłatą adiacyjną. W wezwaniu do usunięcia prawa skarżąca wyjaśniła, że grunt...

III SA/Gl 10/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-05-21

obrotowe, renty planistyczne, hipoteki itp. Nie stanowią one nigdy elementu wartości rynkowej. Według strony skarżącej odszkodowanie ma rekompensować podmiotowi...