Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III AZP 22/93 - Uchwała Składu Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z 1994-03-10

stosowanego przez ustawodawcę ograniczenia właściciela w wykonywaniu przez niego prawa własności. Ponieważ analizowane przepisy odnoszą się wprost także do sprzedaży...
zróżnicowania stanu prawnego mieszkań komunalnych i państwowych. Ograniczenie właściciela w wykonywaniu przez niego prawa własności jest dopuszczalne i wynika wprost z art...