Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I OSK 1143/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-18

organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa), czy też bezprzedmiotowym jest tylko w zakresie zobowiązywania przez Sąd organu do wydania aktu (rozpoznania wniosku...
organu miała, czy też nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Ta wada miała istotny wpływ na wynik sprawy, bowiem wskutek jej popełnienia treść sentencji...

I OSK 1144/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-18

, czy też nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Ta wada miała istotny wpływ na wynik sprawy, bowiem wskutek jej popełnienia treść sentencji orzeczenia jest odmienna od tej, jaka...
także co do stwierdzenia czy bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, jak i w zakresie ewentualnego wymierzenia grzywny organowi z urzędu. Treść sentencji...

I OSK 1108/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-11

(a więc także co do stwierdzenia czy bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa), czy też bezprzedmiotowym jest tylko w zakresie zobowiązywania przez Sąd organu do wydania aktu...
nie stwierdził, czy bezczynność organu miała, czy też nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Ta wada miała istotny wpływ na wynik sprawy, bowiem wskutek jej popełnienia...

I OSK 1109/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-11

określenia czy postępowanie sądowe stało się bezprzedmiotowe w całości (a więc także co do stwierdzenia czy bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa...
czy bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, jak i w zakresie ewentualnego wymierzenia grzywny organowi z urzędu. Treść sentencji wskazuje, że Sąd...

I OSK 1145/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-18

miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Ta wada miała istotny wpływ na wynik sprawy, bowiem wskutek jej popełnienia treść sentencji orzeczenia jest odmienna od tej, jaka winna...
także co do stwierdzenia czy bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, jak i w zakresie ewentualnego wymierzenia grzywny organowi z urzędu. Treść sentencji wskazuje...

I OSK 1106/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-11

czy postępowanie sądowe stało się bezprzedmiotowe w całości (a więc także co do stwierdzenia czy bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa...
zdanie drugie P.p.s.a. wobec jego niezastosowania w zakresie, w jakim Sąd nie stwierdził, czy bezczynność organu miała, czy też nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa...

I OSK 1107/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-11

się bezprzedmiotowe w całości (a więc także co do stwierdzenia czy bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa), czy też bezprzedmiotowym jest tylko w zakresie...
jego niezastosowania w zakresie, w jakim Sąd nie stwierdził, czy bezczynność organu miała, czy też nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Ta wada miała istotny wpływ...

I OSK 1146/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-18

czy postępowanie sądowe stało się bezprzedmiotowe w całości (a więc także co do stwierdzenia czy bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa...
drugie P.p.s.a. wobec jego niezastosowania w zakresie, w jakim Sąd nie stwierdził, czy bezczynność organu miała, czy też nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa...

II SAB/Bd 51/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-07-09

, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3. zasądzić od Burmistrza M. na rzecz I. Ś. kwotę 100 (sto) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego...
było to, że decyzja ta nie stała się ostateczna., Następnie organ I instancji dopatrzył się przesłanki rażącego naruszenia prawa przy wydawaniu decyzji z dnia [...] września...

I OSK 1364/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-29

Wrocławia w sprawie miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa (pkt II); odstąpił od wymierzenia Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wrocławia grzywny...
podmiotu zobowiązanego miał charakter rażącego naruszenia prawa. Dodał, że o wnioskowaną informację zwracał się też telefonicznie, a niezależnie od tego pisał...
1   Następne >   +2   +5   +10   100