Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OSA 1/01 - Postanowienie Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-03-05

Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast wniosek o stwierdzenie nieważności wymienionej decyzji z dnia 3 lutego 1993 r., zarzucając wydanie jej z rażącym naruszeniem prawa...
Rejonowego w W. z dnia 3 lutego 1993 r. (...) w przedmiocie nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w W. przy ul. Cz. 21/23, między Samorządowym Kolegium...