Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III ZP 30/98 - Postanowienie Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1998-11-19

w Warszawie w wyroku z dnia 9 grudnia 1997 r. (...) z rażącym naruszeniem prawa 'podtrzymał' restrykcyjną dla podatników interpretację. Wnioskodawca uznał, że niezależnie...
Niewłaściwe stosowanie przepisu prawa administracyjnego, w praktyce organów administracji publicznej nie stanowi wystarczającej przyczyny podjęcia przez Sąd Najwyższy...