Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OSA 2/02 - Postanowienie Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-06-24

jedynie na istnienie interesu faktycznego. Spółdzielnia nie wykazała również, że zaskarżone zarządzenie zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa. Zarzuty naruszenia...
. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, podobnie jak wezwanie do usunięcia naruszenia prawa przewidziane w art. 34 ust. 3 ustawy o NSA, są surogatami środków odwoławczych...