Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Sz 258/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-08-06

spowodowało, że spółka M. B. wprowadziła do obrotu prawnego tzw. 'puste faktury' (nie odzwierciedlające rzeczywistego przebiegu zdarzenia gospodarczego) w celu umożliwienia...
prawnego tzw. 'puste faktury'. Korekta ta została sporządzona za okres, w którym faktury (pierwotne) zostały wprowadzone do obrotu, a nie w dacie otrzymania korekty...

III SA/Gl 2090/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-06-05

grupie przestępczej mającej na celu wystawianie tzw. 'pustych' faktur VAT i nie zeznawali prawdy ze względu na obawę konsekwencji prawnych. Tymczasem prezes Spółki...
pustą fakturę na sprzedaż złomu to następnego miesiąca lub później jego firma 'E' wystawiała puste faktury VAT na taką samą ilość złomu. Autorem tego pomysłu według...

III SA/Gl 125/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-07-14

zeznań w Prokuraturze. Nadto organ podniósł, iż zeznania R. H. oraz K. G. wskazują, iż złom zalegalizowany w oparciu o puste faktury był przedmiotem transakcji pomiędzy...
dokonywanych bez faktur konieczne było nabycie 'pustych' faktur VAT, a jednym ze źródeł faktur VAT był R. H., a także M. G., nadto w handel złomem zaangażowane były firmy 'H...

III SA/Gl 1094/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-11-26

. Z. zarejestrował na siebie firmę 'L' - podmiot gospodarczy, korty nigdy nie prowadził faktycznej działalności, a służył jedynie do wystawiania tzw. 'pustych faktur' VAT (tj...
się organizowaniem zakupów złomu nieopodatkowanego podatkiem VAT, przyjmowała do swojej firmy 'puste' faktury VAT pochodzące od firm słupów oraz wystawiała faktury VAT...

I SA/Bd 942/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-03-05

nie prowadziły rzeczywistej działalności gospodarczej w zakresie obrotu złomem, działalność ich polegała na wprowadzaniu do obrotu pustych faktur VAT, była ona zatem fikcyjną...
pustych faktur VAT, to brak jest także podstaw do odmiennej oceny prawnej tych samych okoliczności w postępowaniu prowadzonym wobec Spółki, w którym ocenie podlegają...

I SA/Bd 900/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-03-19

, związanego z wystawieniem pustych faktur VAT. Decyzja ta jest ostateczna. Organ wyjaśnił, że w trakcie tego postępowania K. H. był kilkakrotnie wzywany do przedłożenia...
skarżącej Spółki);, 2) W.-P. W. J. w K. Organ odwoławczy wskazał, że kontrole przeprowadzone u tych podmiotów również wykazały, iż były to podmioty wystawiające puste faktury...

I SA/Po 377/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-06-17

jedynie na wystawianiu tzw. pustych faktur, nie potwierdzających rzeczywistych transakcji gospodarczych., Organ I instancji uznał zeznania składane przez W. K...
, że działalność firmy 'X.' polegała jedynie na wystawianiu pustych faktur nieodzwierciedlających rzeczywistych zdarzeń gospodarczych., Ponadto organ kontroli skarbowej, opierając...

I SA/Po 376/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-06-17

ta polegać miała jedynie na wystawianiu tzw. pustych faktur, nie potwierdzających rzeczywistych transakcji gospodarczych., Organ I instancji, opierając się na spisach...
za wystawienie pustych faktur było trwałym źródłem dochodu J. R.. Ponadto M. D. zeznała, że: '(...) do biura R. przychodził też W. P., właściciel firmy poligraficznej...

I SA/Wr 42/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-03-20

- wystawione dla ww. A - faktury były 'pustymi fakturami', potwierdzającymi transakcje, które faktycznie nie miały miejsca i że proceder ten rozpoczął na prośbę...
w O., oświadczając, że 'inicjatywa wystawiania pustych faktur wyszła od Panów S.'. Poinformował, że zeznania G. K. potwierdził S. C., zeznając w Prokuraturze Okręgowej...

I SA/Wr 1006/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-06-17

' - faktury były 'pustymi fakturami', potwierdzającymi transakcje, które faktycznie nie miały miejsca i że proceder ten rozpoczął na prośbę właścicieli 'B'. Wskazał, że G...
pustych faktur wyszła od Panów S.'. Organ podatkowy wskazał, że zeznania G. K. potwierdził S. C., składając wyjaśnienia w Prokuraturze Okręgowej w O. Zaakcentował, że ww...
1   Następne >   +2   +5   +10   100