Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Wa 1005/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-19

, zajmowały się jedynie 'produkowaniem' pustych faktur VAT sprzedaży paliwa. Z wyjaśnień osób prowadzących proceder sprzedaży pustych faktur wynika, iż to za ich sprawą doszło...
postępowaniu jednoznacznie wynika, według Dyrektora, iż faktury, w których wykazano obrót olejem napędowym, były zarówno 'pustymi' fakturami, jak i mającymi być 'podkładką...

I SA/Wr 2090/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-12

. faktury, które nie dokumentowały faktycznych czynności (tzw. 'puste' faktury). Nie dokonała korekty tych 'pustych' faktur na moment złożenia wniosku o stwierdzenie...
nadpłaty. Zebrany w sprawie materiał dowodowy wskazuje też, że na podstawie wystawionych przez skarżącą 'pustych' faktur ich odbiorca (tj. A w L.) dokonał odliczenia podatku...

I SA/Wr 286/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-22

sprzedaży zostały wystawione i wprowadzone do obrotu prawnego w ramach uczestniczenia skarżącego w procederze obrotu 'pustymi' fakturami. Również faktury wystawione...
i ich prawnopodatkową ocenę., W zakresie podatku naliczonego organ odwoławczy uznał, iż kwestia 'pustych faktur' została wnikliwie zbadana i wystarczająco udowodniona...

I SA/Bd 332/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-12-09

gospodarczego (w całości lub w części ich wartości) [...] faktur VAT dokumentujących czynności, które nie zostały dokonane, tzw. faktury 'puste' w łącznej kwocie podatku VAT...
odpadów. Cześć rzekomych dostawców złomu przyznała się do wystawiana pustych faktur. Zdaniem organu odwoławczego, nie można dać wiary zeznaniom rzekomych kontrahentów...

III SA/Gl 777/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-12-09

2008 r. P. J. wprowadzał do obrotu prawnego faktury VAT, które nie odzwierciedlały rzeczywistego obrotu gospodarczego. Były to tzw. 'puste faktury VAT', a wystawione...
rzeczywistego obrotu gospodarczego, były to tzw. 'puste faktury VAT', to w konsekwencji faktury wystawione 'B' Sp. z o.o. dokumentują czynności, które nie miały miejsca...

I SA/Kr 561/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-03

opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a jej działalność sprowadzała się do wystawiania tzw. 'pustych faktur', które nie dokumentowały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych...
czy chemią przemysłową - w takim rozmiarze, jaki wynikał z wystawianych faktur., Uzasadniając twierdzenia o wystawianiu 'pustych faktur VAT', organ wskazał, że w fakturach...

I FSK 1870/13 - Wyrok NSA z 2014-12-17

napędowego, nie znając nawet ich treści., Sąd wskazał, że osoby biorące udział w procederze obrotu 'pustymi fakturami', związane z działalnością spółki z o.o. A. same wystawiały...
powyżej mechanizm działania spółki A. a następnie jej 'spadkobierczyni' spółki W. nie pozostawia wątpliwości, że w 2006 r. firmowały one wystawianie 'pustych' faktur...

I SA/Gl 508/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-12-04

.). Różnica w wysokości zobowiązania podatkowego była skutkiem stwierdzenia przez organ, że część faktur po stronie przychodów i kosztów stanowią tzw. 'puste faktury...
. Podkreślał oparcie się przez organ na niespójnych zeznaniach H. R., który przyznał, że wystawiał 'puste faktury' i został za to skazany; przy jednoczesnym kwestionowaniu...

III SA/Wa 163/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-09

gospodarczej, a jedynie podpisywała faktury na rzecz PH P. lub puste kartki in blanco. Nie posiadała żadnych dokumentów potwierdzających nabycie towarów, ich dostawy...
, że zarejestrował firmę na prośbę R. K., nie wykonywała faktycznej działalności gospodarczej, a jedynie podpisywała faktury na rzecz PH P. lub puste kartki in blanco; nie posiada...

III SA/Gl 778/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-12-09

gospodarczego. Były to tzw. 'puste faktury VAT', za tymi fakturami nie podążał towar lub usługa, jednak podatek VAT w nich wykazany podatnik zadeklarował w deklaracjach...
i były przez niego wypłacane w kasie, w bankomatach lub przelewane na inne rachunki jego lub żony. W ocenie organu te tzw. 'puste faktury VAT' oraz wystawione do nich zlecenia 'B' Sp...
1   Następne >   +2   +5   +10   12