Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I FSK 315/14 - Wyrok NSA z 2015-06-03

wykazanego na fakturze dotyczy również tzw. pustych faktur, przyjmując postać swoistej sankcji, sąd pierwszej instancji nie podzielił jednak stanowiska organu, zgodnie...
ustaleń faktycznych i bezsporne jest, że zakwestionowane przez organy faktury nie potwierdzały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych (były fakturami pustymi). Stanowisko...

I SA/Kr 1174/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-11-25

T., P.T.B.M. T., S., które zostały wykreowane jedynie na potrzeby tworzenia tzw. 'pustych faktur'. W opisywanym procederze uczestniczyła grupa osób, które robiły...
to w sposób całkowicie świadomy, zorganizowany - w celu czerpania korzyści majątkowych. Na podstawie takich 'pustych faktur' szereg podmiotów - głównie z K. i okolic, odliczało...

III SA/Wa 4035/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-30

i R.. sp. z o.o. prawomocnie ustalono, że podmioty te wystawiały jedynie puste faktury., Według Dyrektora UKS odnośnie funkcjonowania P. sp. z o.o. dokonano następujących...
. , R.. służyła jedynie do wystawiania 'pustych' faktur, czyli takich, które nie odzwierciedlały rzeczywistych transakcji gospodarczych i służyły jedynie do tworzenia...

I FSK 1101/14 - Wyrok NSA z 2015-12-16

prawnego przez stronę pustych faktur wymienionych w decyzji. Dlatego też, na podstawie art. 108 ust. 1 u.p.t.u., skarżąca została zobligowana do zapłaty podatku wykazanego...
wystawienia pustych faktur na rzecz R. P. Tymczasem ww. przepis należy stosować po analizie czy wystawienie (pustej) faktury niesie ze sobą ryzyko jakiegokolwiek...

I SA/Ke 170/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-06-25

z W. C. Spółki: M. P. i V., które co prawda w 2009 r. prowadziły działalność gospodarczą, ale wystawiały również lub otrzymywały 'puste' faktury., Organ wskazał...
w W.., 1.3. Organ wskazał, że w sprawie występują dwie grupy podmiotów gospodarczych wystawiających tzw. 'puste faktury', niedokumentujące rzeczywistych transakcji, powiązane...

III SA/Wa 3912/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-04

Prokuratury Okręgowej w C. zeznał, że obecnie R. i P. służą jedynie do wystawiania pustych faktur - nie odzwierciedlają rzeczywistych transakcji gospodarczych, służące...
do tworzenia fikcyjnych kosztów podatkowych. W procederze wystawiania tzw. pustych faktur aktywnie bierze udział od 2008r., otrzymując wynagrodzenie od 3.000zł do 7.000zł...

III SA/Wa 3509/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-26

faktycznych zdarzeń gospodarczych i są tzw. puste faktury., DUKS wskazał, iż przedmiotem działalności Skarżącego w kontrolowanym okresie było świadczenie usług ogólnobudowlanych...
uzyskania przychodów wydatki w łącznej kwocie netto 2.297.840 zł, udokumentowane fakturami wystawionymi przez P. sp. z o.o. z siedzibą w W. (dalej: 'P.') R. sp. z o.o....

I SA/Bd 341/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-09-01

umożliwiającym wyeliminowanie pustych faktur jest ich korekta. Uzasadniając ten pogląd zauważyła, że nie istnieją przepisy zakazujące korekt 'pustych faktur'. Dodatkowo...
[...]. określającą Spółce kwotę podatku podlegającą wpłacie na podstawie art. 108 ust. 1 u.p.t.u., wynikającą z 'pustych faktur' wystawionych przez Spółkę w okresie od marca...

I SA/Wr 255/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-07-02

faktury dokumentują czynności, które nie zostały dokonane (tzw. 'puste faktury'), zatem podatek naliczony w nich zawarty nie stanowi podstawy do obniżenia podatku należnego...
procederze wprowadzania odbarwionego oleju opałowego oraz 'pustych' faktur do obrotu gospodarczego. W ramach prowadzonego postępowania karnego względem osób bezpośrednio...

VIII SA/Wa 112/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-23

udziałowcem. Z zeznań tych wynika, że przedmiotem współpracy pomiędzy skarżącym i Spółką było wystawianie dla skarżącego tzw. pustych faktur VAT dotyczących rzekomych dostaw...
z tzw. pustych faktur wystawionych przez [...] Sp. z o. o., od podatku należnego za grudzień 2008 r. oraz 9 miesięcy 2009 r. (I - IX)., Decyzją z [...] listopada 2014 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100