Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

V SA/Wa 2474/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-27

dwóch odmian oraz pustych opakowań po nasionach cukinii. Dla organu II instancji w/w dowody nie uprawdopodobniły, że skarżący posiadał uprawy objęte wnioskiem o wsparcie...
. Organ wskazał, że skarżący nadal uprawia cukinię, więc puste opakowanie po cukinii nie przesądza o faktycznym posiadaniu przez wnioskodawcę uprawy, której dotyczy...