Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I GSK 1192/21 - Wyrok NSA z 2022-01-26

przeznaczonym do uzupełnienia tej informacji widniało puste miejsce, a więc oferta nie spełniała wymogów formalnych ustanowionych przez beneficjenta wobec czego podlegała...
były wypłacone na podstawie umów zlecenia, rachunków i faktury. Organ odwoławczy stwierdził, że skarżąca nie przeprowadziła konkurencyjnej procedury wyboru wykonawców...