Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II GSK 1197/12 - Wyrok NSA z 2013-11-21

oraz pustych opakowań po nasionach cukinii. Zdaniem organu II instancji dowody te nie uprawdopodobniły, że skarżący posiadał uprawy objęte wnioskiem o wsparcie - skarżący...
nadal uprawia cukinię, więc puste opakowanie po cukinii nie przesądza o faktycznym posiadaniu przez wnioskodawcę uprawy, której dotyczy wniosek. Dwa worki nasion sałaty...