Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

III SA/Gl 320/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-09-19

ostatniego wiersza opisu, przekreślając puste miejsce., Eksporter występujący z wnioskiem o wystawienie świadectwa przewozowego EUR. 1 lub EUR-MED jest zobowiązanv...
bez pozostawienia wolnych wierszy. Jeżeli pole nie jest wypełnione w całości, należy nakreślić poziomą linię poniżej ostatniego wiersza opisu, przekreślając puste miejsce...