Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SA/Kr 734/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-09-17

, która mimo, iż pole pozostawało puste pozwalała na zamknięcie dokumentu elektronicznego z informacją o kompletności statusu zgłoszenia., Organ odwoławczy nie podzielił argumentacji...
niejednoznacznego oznaczenia tego pola i mylnej informacji systemowej, która mimo, że pole pozostało puste, pozwalało na zamknięcie dokumentu elektronicznego z informacją...

I OSK 2887/19 - Wyrok NSA z 2020-07-14

przepisem 'pustym'., Interpretacja taka nie jest, zdaniem Sądu, właściwa. Ograniczenie obciążenia właściciela, który pozostawia pojazd, wyłącznie kosztami powstałymi...
on zakwalifikowany do zezłomowania w całości. Pojazd został przekazany do stacji demontażu pojazdów. Koszty w wysokości 1.124,99 zł ustalono na podstawie faktur za usunięcie...

III SA/Lu 64/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-08-19

tych pojazdów pustych w związku z takim przewozem. Zmiana pojazdu lub przerwa w przewozie dla umożliwienia realizacji części przejazdu przy użyciu innego środka...
w postaci faktury nr [...] z [...] grudnia 2018 r. - na okoliczność przyczyn uszkodzenia pojazdu o numerze [...] i braku możliwości przewidzenia tego uszkodzenia...

III SA/Gl 445/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-12-02

na tę informację pole formularza elektronicznego SENT pozostało puste. Organ podkreślił, że kara pieniężna została ustalona w sposób sztywny i ustawodawca nie przewidział...
czy towar pochodził z legalnych źródeł, uiszczono od niego wszystkie należności podatkowe, czy został dostarczony do odbiorcy i czy sprzedaż była udokumentowana fakturą VAT...

III SA/Gl 116/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-07-22

formularza elektronicznego SENT pozostało w tym zakresie puste. Konsekwencją niewypełnienia obowiązków wskazanych wyżej jest sankcja w postaci kary pieniężnej w wysokości 5.000...
nienależnych zwrotów, wykorzystując do tego wyłącznie sfałszowane dokumenty (faktury). Istniała więc konieczność powiązania przepływu dokumentów oraz faktycznego przepływu...

III SA/Gl 114/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-08-12

o numerze referencyjnym [...] numeru licencji. Pole formularza elektronicznego SENT pozostało w tym zakresie puste. Konsekwencją niewypełnienia obowiązków wskazanych wyżej...
oraz dokonywały wyłudzeń nienależnych zwrotów, wykorzystując do tego wyłącznie sfałszowane dokumenty (faktury). Istniała więc konieczność powiązania przepływu dokumentów...

III SA/Gl 561/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-01-28

w ww. zgłoszeniu kontrolujący stwierdzili, że pola przewidziane do uzupełnienia przez przewoźnika pozostały puste. Brak było także widocznej pozycji GPS przejazdu środka...
oraz dokonują wyłudzeń nienależnych zwrotów, wykorzystując do tego sfałszowane dokumenty (faktury). Istnieje więc konieczność powiązania przepływu dokumentów oraz faktycznego...