Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 2090/15 - Wyrok NSA z 2017-04-14

być zatem miejscem zamieszkania D. F., Odnosząc się do kwestii pozostawienia rzeczy D. F. w lokalu, organ wskazał, że zarówno z wyjaśnień G. D., jak i faktury z dnia 10...
kwietnia 2014 r. za przewóz rzeczy i mebli z lokalu wynika, że lokal jest pusty i obecnie nie ma w nim żadnych ruchomości, które należałyby do skarżącego. Dalej organ...