Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Urząd Skarbowy X

I SAB/Gd 11/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-10-24

i ograniczały się do wystawiania pustych faktur. Jeszcze raz należy podkreślić, że gromadzenie i analiza materiału dowodowego nie może ograniczać się wyłącznie do badania...
źródłowych: rejestrów VAT, faktur, umów z kontrahentami, protokołów odbioru, CMR, specyfikacji, historii rachunku bankowego, ewidencji środków trwałych. Wezwano...

I SA/Kr 517/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-03-24

dowolnej, a nie swobodnej oceny zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, a to:, a) stwierdzenie, że okoliczności wystawiania pustych faktur przez S.G. na rzecz Skarżących...
zakupu prowadzonych dla rozliczeń podatku od towarów i usług 121 faktur wystawionych przez 'D.' (adres siedziby: ul. [...], [...])., Ogólna wartość faktur wystawionych...

I SA/Kr 963/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-10-18

% przychodów Spółki. Zakup oleju (w okresie objętym zaskarżonym rozstrzygnięciem) fakturowany był przez T. Sp. z o.o. sp. kom. Na fakturach zastosowana została stawka VAT 23...
. s.r.o. Na fakturach VAT dla tych dostaw P. Sp.J. stosowała stawkę VAT 0%. Ze względu na charakter sprzedaży za miesiące od października 2017 r do stycznia 2018 r...

I SAB/Po 1/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-04-12

wystawiona na rzecz wskazanej ostatnio spółki przez skarżącą została uznana przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. za pustą fakturę. Omówiono okoliczności związane...
weryfikacyjnego. W dniu 19 grudnia 2013 r. spisano protokół z czynności sprawdzających, w którym stwierdzono, że w dokumentacji skarżącej znajdują się faktury wystawione...