Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad X

II SA/Ke 249/22 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-06-29

., a pozwolenie na użytkowanie drogi 727 zostało wydane przez WINB decyzją nr 1974/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. W nadesłanym materiale są także puste karty oraz karty...
a nie sporządzenia z niego wyciągów. Co do zarzutu przekazania 'pustych kart', to jeżeli w treści dokumentów załączonych do wniosku w taki sposób były one separowane...