Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OSA 1/03 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-05-19

w ramach zaspakajania określonych potrzeb społecznych poprzez tzw. administrację świadczącą, w formie zakładów administracyjnych. W ramach działalności takiego zakładu...
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 grudnia 1992 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków...

OSA 3/01 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-06-11

niczego, co nakazywała nowa regulacja', a więc także obowiązku powiadamiania o czynnościach gminy za pomocą prasy i plakatów. Uwzględniając sytuację dotychczasowych...
społecznej oraz z zasadą ochrony zaufania do państwa i stanowionego przezeń prawa. Skoro jednak komunalizacja gruntów nastąpiła z mocy samego prawa i miała charakter...

FSA 3/03 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-11-24

zaskarżonymi decyzjami, zgodnie z przepisem art. 190 par. 1 pkt 32 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. Kodeks celny /Dz.U. nr 23 poz. 117 ze zm./ przywóz z zagranicy pomocy...
podatkowych dla ważnego celu społecznego, jakim było wyposażenie szkół i innych placówek dydaktycznych czy naukowych w nowoczesny sprzęt komputerowy., Konstruując...