Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II FPS 3/06 - Postanowienie Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2006-11-20

opodatkowanie na zasadach ogólnych, niż za pomocą ryczałtu., Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich kwestia stosowania art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. 'c' ustawy o zryczałtowanym...
wyjaśniających PKW i U dotyczących sekcji N- Działu 85 - 'Usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej', w którym mieszczą się usługi weterynaryjne, wynika, że objęte...