Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Wr 134/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-08-18

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. z dnia [...] grudnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie zaliczenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za styczeń 2013 r. wraz...
z należnym oprocentowaniem na poczet podatku od towarów i usług za czerwiec 2016 r. oddala skargę w całości. Zaskarżanym postanowieniem Dyrektor Izby Administracji Skarbowej...

I SA/Wr 133/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-08-18

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. z dnia [...] grudnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie zaliczenia części nadpłaty w podatku od towarów i usług za grudzień 2012 r...
. wraz z należnym oprocentowaniem na poczet podatku od towarów i usług za marzec 2014 r. i czerwiec 2016 r. oddala skargę w całości. Zaskarżanym postanowieniem Dyrektor Izby...

I SA/Wr 123/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-08-18

we W. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zaliczenia części nadpłaty w podatku od towarów i usług za miesiące: VI, VII, VIII...
nadpłaty w podatku od towarów i usług za luty 2013 r. w kwocie 3.115.988,50 zł wraz z należnym oprocentowaniem przedmiotowej nadpłaty w wysokości 215.505,06 zł na poczet...

I SAB/Wr 12/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-06-24

różnicy podatku od towarów i usług za styczeń oraz miesiące od marca do grudnia 2012 roku na poczet zaległych i bieżących zobowiązań podatkowych I. zobowiązuje Naczelnika...
Urzędu Skarbowego W. do wydania w terminie 14 dni od daty zwrotu akt organowi, postanowień w sprawie zaliczenia zwrotu podatku od towarów i usług za styczeń oraz miesiące...

I SA/Wr 1188/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-07-10

. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług I. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną; II. zasądza na rzecz 'A' spółki z o.o. z siedzibą we W. od Dyrektora Izby Skarbowej w P...
, interpretacja przepisów prawa podatkowego z dnia [...] grudnia 2013 r., nr [...] (interpretacja indywidualna) dotycząca podatku od towarów i usług., Z opisanego we wniosku...

I SA/Wr 1238/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-12-22

Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. z dnia [...] czerwca 2006 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu w terminie 60 dni nadwyżki podatku od towarów i usług naliczonego...
wprowadzenia do krajowego unormowania podatku od towarów usług rozwiązań określonych w art. 97 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz...

I SA/Wr 502/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-08-31

na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. z dnia 17 marca 2017 r. nr [...] w przedmiocie zaliczenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za maj...
, lipiec, październik i grudzień 2004 r. na zaległość w podatku od towarów i usług za maj, lipiec, października i grudzień 2004 r. oddala skargę w całości. Zaskarżonym...

I SA/Wr 353/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-07-28

Izby Skarbowej we W. z dnia[...] lutego 2017 r. nr [...] w przedmiocie zaliczenia zwrotu podatku od towarów i usług za wrzesień 2016 r. na poczet podatku od towarów...
w mocy postanowienie Naczelnika D. Urzędu Skarbowego we W. z dnia 15 listopada 2016 r. [...] w sprawie zaliczenia z urzędu zwrotu podatku od towarów i usług za wrzesień 2016 r...

I SA/Wr 791/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-02-03

- IER.7010.14.2021.DW w przedmiocie zaliczenia z urzędu nadpłaty w podatku od towarów i usług za I i II 2011 r. na poczet zaległości w podatku od towarów i usług za XII 2009 r...
Wrocław - [...] (dalej: organ I instancji) z dnia 3 marca 2021 r., nr 0225- SER.701035.2021.PM w sprawie zaliczenia z urzędu nadpłaty w podatku od towarów i usług za styczeń...

I SA/Wr 555/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-12-08

w L. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...] kwietnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie zaliczenia zwrotu podatku od towarów i usług wraz z należnym...
oprocentowaniem na poczet zaliczek w podatku dochodowym od osób prawnych, zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych i zobowiązań w podatku od towarów i usług oddala...
1   Następne >   +2   +5   +10   100