Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Kr 567/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-06-10

od towarów i usług VAT-R, wybierając rezygnację ze zwolnienia od tego podatku od dnia 1 września 2008 r. Natomiast z podatkowej księgi przychodów i rozchodów za 2011 r. wynika...
Polski stwierdzono, iż J. H. ujmował podatek od towarów i usług podlegający odliczeniu w ewidencji zakupów prowadzonej dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług...

I SA/Kr 492/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-07-10

Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 27 lutego 2018 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług I. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną w części...
się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z siedzibą w B. (dalej: DKIS, organ) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług...

I SA/Kr 890/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-07-23

Administracji Skarbowej w K. z dnia [...] maja 2019 roku Nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia 2013 roku skargę oddala. Decyzją...
. nr [...] w sprawie określenia podatku od towarów i usług:, - za styczeń 2013 r. nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy...

I SA/Kr 713/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-12-05

w K. z dnia 4 kwietnia 2019 r. Nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 2010r. I. oddala skargę, co do miesiąca grudnia 2010...
w kwocie [...]zł ([...] złotych). Decyzją z dnia 28 września 2018 r. [...] Naczelnik [...] Urzędu Celno-Skarbowego w K. określił M. M. w podatku od towarów i usług...

I SA/Kr 1472/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-11-25

podatku od towarów i usług, I. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną, II. określa, że zaskarżona interpretacja nie może być wykonana do chwili uprawomocnienia...
. S. Sp. z o.o. w K. złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania...

I SA/Kr 1240/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-10-25

. Nr [...] do [...], w przedmiocie podatku od towarów i usług za czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik i listopad 2008r. - skargę oddala - Decyzją Dyrektora Izby Skarbowej...
. Nr[...], nr [...]nr [...]Nr[...],Nr[...], Nr[...], określające w stosunku do E., Spol. s.r.o. Sp. z o.o. za miesiące od czerwca do listopada 2008 r. różnicę podatku od towarów i usług do zwrotu oraz do przeniesienia...

I SA/Kr 536/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-05

. złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego...
i usług, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2011 r. o podatku od towarów i usług. Na podstawie umowy z dnia 29 marca 2010 r. Nr [...], w ramach działania...

I SA/Kr 514/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-05-28

interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania, czy w stosunku do transakcji zawieranych...
pomiędzy spółką a innymi spółkami wchodzącymi w skład podatkowej grupy kapitałowej mają zastosowanie przepisy art. 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług...

I SA/Kr 538/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-08-31

. nr [...], w przedmiocie nadpłaty w podatku od towarów i usług, , - skargę oddala -, Zaskarżoną decyzją z dnia 13 marca 2017r., nr [...] Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w K...
. nr [...], [...] w sprawie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za miesiące wrzesień 2001r. i październik 2001r., uchylił decyzję organu pierwszej...

I SA/Kr 1079/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-01-19

niepieniężny podatku od towarów i usług należnego będzie dla wnioskodawcy stanowiła przychód podatkowy oraz czy kwota podatku od towarów i usług naliczonego będzie mogła zostać...
. 12 ust. 4 pkt 9 Ustawy CIT, do przychodów nie zalicza się należnego podatku od towarów i usług. Powyższe prowadzi do wniosku, że wartość podatku należnego VAT...
1   Następne >   +2   +5   +10   100