Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Go 149/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-05-22

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od lipca do grudnia 2012 roku 1. Uchyla...
określenia w podatku od towarów i usług za miesiąc listopad 2012 r. zobowiązania podatkowego w trybie art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i w tym zakresie...

I SA/Go 346/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-12-16

na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odsetek od zwrotów podatku od towarów i usług za luty i marzec 2012 roku wypłaconych...
decyzje Naczelnika Urzędu Skarbowego z [...] grudnia 2020 r. w sprawie odmowy wypłaty odsetek od zwrotów podatku od towarów i usług za luty i marzec 2012 r. wypłaconych...

I SA/Go 278/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-10-12

na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług w okresie od stycznia do grudnia 2010 r. oddala skargę. Miasto...
nadpłaty w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od stycznia do grudnia 2010 roku w łącznej kwocie 1.061.518,-zł.Kwoty nadpłat, w poszczególnych okresach...

I SA/Go 202/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-07-26

z siedzibą w Z. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za maj 2015 r. 1...
maj 2015 r. zobowiązania w podatku od towarów i usług w kwocie 288.882 zł, wysokości zwrotu podatku od towarów i usług w kwocie 0 zł., Zaskarżona decyzja wydana została...

I SA/Go 158/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-05-30

opodatkowania oraz prawidłowości obliczenia i wpłacenia podatku od towarów i usług za okres od września 2010 r. do grudnia 2010 r., w tym zasadności wykazanego w tym okresie...
zwrotu różnicy podatku w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług. Ww. postępowanie kontrolne zostało zakończone przez Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego...

I SA/Go 324/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-12-15

K.K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od lutego do grudnia 2009 r. 1. Uchyla...
zaskarżoną decyzję w części utrzymującej w mocy decyzję organu I instancji w zakresie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za wrzesień 2009 r. 2...

I SA/Go 629/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-01-29

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za lipiec 2014 roku oddala skargę w całości. Skarżący Ł.C....
korektą deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 za lipiec 2014 r., w której zadeklarowano kwotę do zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez podatnika w wysokości...

I SA/Go 143/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-06-28

s.c. M.M., A.F. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za sierpień 2014 r. oddala skargę. M s.c. A.F., M.M....
. określającą kwotę różnicy podatku za sierpień 2014 r., o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług stanowiącej nadwyżkę...

I SA/Go 265/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-08-27

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od kwietnia do grudnia 2009 r. oddala skargę. T.W....
Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia [...] października 2014 r. nr [...] i określającą skarżącemu zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za kwiecień 2009 r...

I SA/Go 210/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-07-25

[...] grudnia 2017 r., nr [...] przedłużające termin dokonania zwrotu różnicy podatku od towarów i usług za październik 2016 r. w kwocie 4.500.000,00 zł P S.A. S.K.A. do czasu...
do Urzędu Skarbowego deklaracja dla podatku od towarów i usług (VAT-7) za miesiąc październik 2016 r. podatnika: P S.A. S.K.A., w której wykazano nadwyżkę podatku...
1   Następne >   +2   +5   +10   100