Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Lu 960/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-02-28

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] września 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2012 r. oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia...
w podatku od nieruchomości na 2012 r. w kwocie [...] zł, uchyliło zaskarżona decyzję i ustaliło zobowiązanie w podatku od nieruchomości w kwocie [...] zł., Z uzasadnienia...

I SA/Lu 961/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-02-28

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] września 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2013 r. oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia...
w podatku od nieruchomości na 2013 r. w kwocie [...] zł, utrzymało w mocy decyzję organu pierwszej instancji., Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji oraz akt sprawy wynika...

I SA/Lu 959/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-02-28

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] września 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011 r. oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia...
w podatku od nieruchomości na 2011 r. w kwocie [...] zł, utrzymało w mocy decyzję organu pierwszej instancji., Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji oraz akt sprawy wynika...

I SA/Lu 962/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-02-27

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] września 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2014 r. oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] Samorządowe...
z upoważnienia Prezydenta Miasta z dnia [...] ustalono podatniczce wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości na 2014 r. w kwocie [...] zł za nieruchomość stanowiącą...

I SA/Lu 963/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-02-27

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] września 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2015 r. oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] Samorządowe...
z upoważnienia Prezydenta Miasta z dnia [...] ustalono podatniczce wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości na 2015 r. w kwocie [...] zł za nieruchomość stanowiącą...

I SA/Lu 556/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-12-06

roku w przedmiocie zaliczenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2006 r. i za 2007 r. w kwocie [...] zł wraz z oprocentowaniem łącznie w kwocie [...] zł - na poczet zaległości...
podatkowych w ratach podatku od nieruchomości za miesiące styczeń - grudzień 2017 r. i za miesiące styczeń - sierpień 2018 r., utrzymało w mocy zaskarżone postanowienie...

I SA/Lu 71/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-04-06

w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie podatku od nieruchomości za 2008 r. oddala...
r., utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy B. z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie określenia A. zobowiązania w podatku od nieruchomości na 2008 r., Z uzasadnienia...

I SA/Lu 113/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-04-18

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2004 r. I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. orzeka, że zaskarżona decyzja...
z dnia [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze, po rozpatrzeniu odwołania J. i S. Ś. od decyzji Prezydenta Miasta z dnia [...] Nr [...] ustalającej podatek od nieruchomości...

I SA/Lu 629/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-01-29

z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na interpretację indywidualną Wójta Gminy z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości I. uchyla zaskarżoną interpretację...
2019 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli na podstawie Uchwały nr [...] Rady Gminy...

I SA/Lu 208/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-06-13

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za miesiące od stycznia do września 2006 r. oddala skargę. 1. Zaskarżoną...
w podatku od nieruchomości za miesiące od stycznia do września 2006 r. w kwocie 171 zł., Samorządowe Kolegium Odwoławcze uzasadniało, że przedmiotem opodatkowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   100