Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Lu 960/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-02-28

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] września 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2012 r. oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia...
w podatku od nieruchomości na 2012 r. w kwocie [...] zł, uchyliło zaskarżona decyzję i ustaliło zobowiązanie w podatku od nieruchomości w kwocie [...] zł., Z uzasadnienia...

I SA/Gd 676/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-07-09

w W. na interpretację indywidualną Prezydenta Miasta S. z dnia 23 stycznia 2019 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości 1. uchyla zaskarżoną interpretację...
jako podstawa opodatkowania budowli podatkiem od nieruchomości. Wartość ta wynosiła - według deklaracji na podatek od nieruchomości na 2018 r. - 4.227.597,96 zł...

I SA/Lu 961/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-02-28

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] września 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2013 r. oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia...
w podatku od nieruchomości na 2013 r. w kwocie [...] zł, utrzymało w mocy decyzję organu pierwszej instancji., Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji oraz akt sprawy wynika...

I SA/Lu 959/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-02-28

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] września 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011 r. oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia...
w podatku od nieruchomości na 2011 r. w kwocie [...] zł, utrzymało w mocy decyzję organu pierwszej instancji., Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji oraz akt sprawy wynika...

I SAB/Gl 1/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-02-17

nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2003 r. na poczet zaległości w podatku od nieruchomości za lata 2011, 2013 i 2016 1) stwierdza, że Burmistrz Miasta P. dopuścił...
się bezczynności, która miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 2) zobowiązuje Burmistrza Miasta P. do zaliczenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2003 rok...

I SAB/Gl 4/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-02-17

nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2009 r. na poczet zaległości w podatku od nieruchomości za 2013 r. i 2014 r. 1) stwierdza, że Burmistrz Miasta P. dopuścił...
się bezczynności, która miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 2) zobowiązuje Burmistrza Miasta P. do zaliczenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2009 rok na poczet...

I SA/Lu 962/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-02-27

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] września 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2014 r. oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] Samorządowe...
z upoważnienia Prezydenta Miasta z dnia [...] ustalono podatniczce wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości na 2014 r. w kwocie [...] zł za nieruchomość stanowiącą...

I SA/Lu 963/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-02-27

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] września 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2015 r. oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] Samorządowe...
z upoważnienia Prezydenta Miasta z dnia [...] ustalono podatniczce wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości na 2015 r. w kwocie [...] zł za nieruchomość stanowiącą...

I SAB/Gl 2/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-02-17

nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2006 r. na poczet zaległości w podatku od nieruchomości za 2013 r. 1) stwierdza, że Burmistrz Miasta P. dopuścił się bezczynności...
, która miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 2) zobowiązuje Burmistrza Miasta P. do zaliczenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2006 rok na poczet zaległości...

I SA/Bd 475/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-06-27

. 'W.' na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] lutego 2017 r. nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2014 i 2015 1. uchyla...
od nieruchomości. Nadto Stowarzyszenie stwierdziło, że nie jest i nie może być podatnikiem podatku od nieruchomości., Decyzją z [...] sierpnia 2016r. Wójt Gminy [...] odmówił Stronie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100