Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Po 386/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-06-20

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu umowy pożyczki...
2017 r. Spółka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego P. - Wilda z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie [...]zł...

III SA/Po 881/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-11-07

ze skargi W. S. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] marca 2013 roku nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę Dyrektor...
, iż na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych należy te spółkę traktować inaczej niż pozostałe spółki osobowe., Określając podstawę opodatkowania podatkiem...

I SA/Po 180/05 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-04-12

[...] r. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę /-/ R. Wiatrowski /-/W. Zygmont /-/ J. Ruszyński W dniu...
[...]. .2002r. złożyła w Urzędzie Skarbowym w W. deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych PCC-1, w której zadeklarowała należny podatek od czynności...

III SA/Po 188/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-09-30

od czynności cywilnoprawnych:, - co stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, skoro art. 6 ust. 1 pkt 8 lit a ustawy o podatku od czynności...
elementów spółki kapitałowej, co jednak nie oznacza, iż na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych należy te spółkę traktować inaczej niż pozostałe spółki...

III SA/Po 1150/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-01-28

. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] czerwca 2013 roku nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych...
również deklarację od podatku od czynności cywilnoprawnych, która wpłynęła do organu podatkowego w dniu 5 września 2012 roku (data nadania 3 września 2002 roku). Podatek...

III SA/Po 1149/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-01-28

. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] czerwca 2013 roku nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych...
również deklarację od podatku od czynności cywilnoprawnych, która wpłynęła do organu podatkowego w dniu 5 września 2012 roku (data nadania 3 września 2002 roku). Podatek...

III SA/Po 179/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-07-16

nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych., Zmiana umowy spółki polegająca na jej przekształceniu podlega opodatkowaniu, jeżeli nastąpiło zwiększenie...
majątku spółki osobowej. Termin 'majątek' nie został zdefiniowany w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych. Taką definicję zawiera w art. 28 Kodeks spólek handlowych...

I SA/Po 1186/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-02-09

indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę G. K. Spółka jawna (dalej...
, zostały w całości opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Wartość majątku spółki przekształcanej (spółki jawnej) nie będzie odpowiadać wartości wkładów...

I SA/Po 1185/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-02-09

indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę 'K.' Spółka jawna (dalej...
niepodzielonych, nie został w całości opodatkowany podatkiem od czynności cywilnoprawnych w trakcie trwania spółki przekształconej (spółki komandytowej...

III SA/Po 352/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-07-07

w L. stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie [...]zł na rzecz skarżącej spółki, pobranego przez notariusza R. C. w dniu [...] grudnia 2012 r...
. Spółka z oo. Notariusz R. C. sporządzająca akt notarialny pobrała podatek od czynności cywilnoprawnych w łącznej kwocie [...]zł i tak: wg stawki 2% w kwocie [...]zł...
1   Następne >   +2   +5   +10   100