Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Gl 949/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-01-08

w K. na interpretację Ministra Finansów z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. Dyrektor Izby Skarbowej w K. działając...
we wniosku z dnia 28 grudnia 2012 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków...

I SA/Gl 1054/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-04-07

[...] nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych 1. uchyla zaskarżoną interpretację; 2. zasądza od Ministra Finansów na rzecz strony skarżącej kwotę 457...
przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę komandytową...

I SA/Gl 1041/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-07-24

[...] nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. Dyrektor Izby Skarbowej w K. działając na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia...
przekazana na kapitał zapasowy Wnioskodawcy. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego Wnioskodawcy został zapłacony podatek od czynności cywilnoprawnych od wartości nominalnej...

I SA/Gl 1055/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-04-07

[...] nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. Dyrektor Izby Skarbowej w K., działając w imieniu Ministra Finansów na podstawie art. 14b §...
prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę jawną - jest nieprawidłowe...

I SA/Gl 808/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-11-16

Informacji Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. Interpretacją indywidualną z dnia [...] r. Nr [...] Dyrektor...
. uzupełnionym 10 lutego 2017 r. oraz 7 i 10 marca 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie...

I SA/Gl 1344/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-05-13

[...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych wraz z odsetkami oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] r...
A w C. (dalej także: Spółka lub skarżąca) stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych w łącznej kwocie [...] zł., Do wydania zaskarżonej decyzji doszło...

I SA/Gl 1343/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-05-13

[...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych wraz z odsetkami oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] r...
A w C. (dalej także: Spółka lub skarżąca) stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych w łącznej kwocie [...] zł., Do wydania zaskarżonej decyzji doszło...

I SA/Gl 1327/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-04-02

R.), z dnia [...] dotyczący podatku od czynności cywilnoprawnych należnego od czynności sprzedaży zorganizowanych części przedsiębiorstwa A S.A. na rzecz B Sp...
. z o. o., w sprawie 'o przeprowadzenie czynności sprawdzających lub wszczęcie odpowiedniego postępowania zmierzającego do ustalenia podatku od czynności cywilnoprawnych należnego...

I SA/Gl 1037/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-09-14

Finansów z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. Dyrektor Izby Skarbowej w K.(dalej organ), działając na podstawie art. 14b §...
prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę...

I SA/Gl 1616/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-09-16

Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: organ interpretacyjny) wydał...
23 września 2019 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży zespołu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100