Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Lu 672/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1999-10-15

dopuszczają natomiast możliwość zbadania towaru /w tym także sprawdzenia faktycznej ilości towaru/ przed zgłoszeniem towaru do odprawy celnej. Czynności...
do odprawy celnej jest obowiązany do wykonania czynności przygotowawczych do kontroli celnej, a w szczególności do sprawdzenia ilościowego towaru i jego tożsamości...