Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Lu 1214/96 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1997-12-03

z czynnościami prawnymi do przekształceń podmiotowych w sferze prawa cywilnego, Będzie to miało miejsce, m.in. w sytuacji określonej w art. 509 Kc, tj. przeniesienia...
przez wierzyciela. Z punktu widzenia procesowego nie ma więc decydującego znaczenia fakt, że w świetle przepisów prawa cywilnego wierzytelność przeszła w drodze czynności...

I SA/Lu 1284/96 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1997-12-03

przeszła w drodze czynności prawnej na osobę trzecią., Powstały stosunek cywilnoprawny między zbywcą wierzytelności /osobą wymienioną w tytule wykonawczym jako wierzyciel...
może dojść w związku z czynnościami prawnymi do przekształceń podmiotowych w sferze prawa cywilnego. Taka sytuacja będzie miała miejsce m.in. w sytuacji określonej w art. 509...