Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Po 1630/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-03-16

w [...] na interpretację indywidualną Ministra Finansów działającego przez organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej w [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego...
o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych., We wniosku o wydanie interpretacji skarżąca przedstawiła...

I SA/Po 199/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-04-14

na interpretację indywidualną Ministra Finansów działającego przez organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych...
lub wnioskodawczynią) wniosła o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodu...

I SA/Po 434/04 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-12-22

[...]. Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001r. oddala skargę. /-/ K.Pawlicki /-/ J.Małecki /-/ W.Zygmont ISA/Po 434/04, UZASADNIENIE, Decyzją z dnia...
[...] r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej określił małżonkom R. i J. .F. zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2001 w wysokości...

I SA/Po 307/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-06-12

[...] na interpretację indywidualną Ministra Finansów działającego przez organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej [...] z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego...
podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia dnia, od którego spółka komandytowo-akcyjna stanie się podatnikiem tego podatku., We wniosku o wydanie...

I SA/Po 377/02 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-04-01

podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 rok; o d d a l a s k a r g ę /-/G.Gorzan /-/I.Konieczna /-/J.Małecki LF Urząd Skarbowy w Ż. decyzją z dnia[...]. określił J...
. P. wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r. w kwocie [...] zł, zaległość w tym podatku w kwocie [...] zł oraz odsetki za zwłokę na dzień wydania...

I SA/Po 378/02 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-04-01

[...] . Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 rok; o d d a l a s k a r g ę /-/G.Gorzan /-/I.Konieczna /-/J.Małecki Urząd Skarbowy w Ż. decyzją z dnia[...]. określił J...
. P. wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r. w kwocie [...] zł, zaległość w tym podatku w kwocie [...] zł oraz odsetki za zwłokę na dzień wydania...

I SA/Po 437/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-11-12

na interpretację indywidualną Ministra Finansów działającego przez organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób...
o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu...

I SA/Po 1297/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-11-12

[...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych I. uchyla zaskarżoną interpretację; II. zasądza od Ministra Finansów działającego przez organ upoważniony Dyrektora...
. z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uzyskania przez spółkę statusu...

I SA/Po 616/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-07-16

indywidualną Ministra Finansów działającego przez organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej w [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób...
[...] tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. W dniu [...] września 2014 r. A. złożyła wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego...

I SA/Po 269/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-08-25

indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej- organu upoważnionego przez Ministra Finansów do wydawania interpretacji z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego...
interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie, m. in. ustalenia wartości początkowej wniesionego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100