Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Sprawiedliwości X

II GSK 2507/15 - Wyrok NSA z 2017-05-09

opłaty sądowej, brak pouczenia o rencie planistycznej i podatku dochodowym, mało czytelny opis dokumentów) nie pozwala na ocenienie pracy skarżącej jako dobrej...
się do pierwszego projektu aktu notarialnego organ wskazała, że znalazły potwierdzenie uchybienia dotyczące niepobrania opłaty sądowej lecz taksy notarialnej - wobec błędnego przyjęcia...

II GSK 3247/15 - Wyrok NSA z 2017-07-13

uprzednio nabyta była od gminy. Zdaniem Komisji także brak pouczenia o ewentualnej rencie planistycznej stanowi o niewypełnieniu obowiązków notariusza zabezpieczenia interesów...
Egzaminacyjnej II stopnia zdający błędnie wskazał, że stawający oświadczają, że koszty ponosi nabywca. Wyjaśniła, że zgodnie z przepisami - obowiązek zapłaty opłaty sądowej...