Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Starosta X

I OSK 1602/13 - Wyrok NSA z 2013-11-27

zryczałtowaną opłatę w związku ze zgłoszeniem prac geodezyjnych i kartograficznych, polegających na wykonaniu map do celów planistycznych, to uprawnieni byli do otrzymania...
w związku z wykonywaniem map do celów projektowych i planistycznych., W drugiej części uzasadnienia skargi skarżący wywiedli, że wysokość należnych opłat powinna zostać...

I OSK 1563/13 - Wyrok NSA z 2013-11-27

bezprawnego nałożenia oraz żądania uiszczenia opłat związanych z udostępnieniem oraz udzieleniem informacji z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 1. uchyla...
Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę M. P. i R.P. na czynności Starosty [...] polegające na bezprawnym nałożeniu oraz żądaniu uiszczenia opłat związanych...

IV SA/Wa 8/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-13

Starosty L. w przedmiocie bezprawnego nałożenia obowiązku uiszczenia opłat związanych z udostępnieniem oraz udzieleniem informacji z państwowego zasobu geodezyjnego...
wskazali czynności Starosty L. polegające na nałożeniu oraz żądaniu od nich uiszczenia opłat związanych z udostępnieniem oraz udzieleniem informacji z państwowego zasobu...

I OSK 1384/13 - Wyrok NSA z 2013-10-09

. Dokonali zgłoszenia prac w związku z wykonywaniem map do celów projektowych i planistycznych. Niezależnie od tego, wysokość należnych opłat powinna zostać określona w drodze...
bezprawnego nałożenia oraz żądania uiszczenia opłat związanych z udostępnieniem oraz udzieleniem informacji z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 1/ uchyla...

II GSK 1000/16 - Wyrok NSA z 2017-02-28

. nr [...] w przedmiocie opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne oddala skargę kasacyjną. II GSK 1000/16, U Z A S A D N I E N I E, Wyrokiem z 28 października 2015 r., Wojewódzki Sąd...
. nr [...], dokonanej w przedmiocie opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne., Ze stanu sprawy przyjętego przez Sąd I instancji wynikało że:, W dniu [...] lutego 2008 r...

IV SA/Wa 2665/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-15

, skoro wcześniej uiścili zryczałtowaną opłatę w związku ze zgłoszeniem prac geodezyjnych i kartograficznych, polegających na wykonaniu map do celów planistycznych...
. w przedmiocie nałożenia obowiązku uiszczenia opłat związanych z udostępnieniem oraz udzieleniem informacji z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oddala...

I OSK 1284/13 - Wyrok NSA z 2013-10-09

zryczałtowaną opłatę w związku ze zgłoszeniem prac geodezyjnych i kartograficznych, polegających na wykonaniu map do celów planistycznych, uprawnieni byli do otrzymania...
na bezprawnym nałożeniu oraz żądaniu uiszczenia opłat związanych z udostępnieniem oraz udzieleniem informacji z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 1/ uchyla...

IV SA/Wa 2664/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-27

. Ich zdaniem, skoro uiścili zryczałtowaną opłatę w związku ze zgłoszeniem prac geodezyjnych i kartograficznych, polegających na wykonaniu map do celów planistycznych, uprawnieni...
. na czynności Starosty L. polegające na bezprawnym nałożeniu oraz żądaniu uiszczenia opłat związanych z udostępnieniem oraz udzieleniem informacji z państwowego zasobu...

IV SA/Wa 2667/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-06

. w przedmiocie bezprawnego nałożenia oraz żądania uiszczenia opłat związanych z udostępnieniem oraz udzieleniem informacji z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oddala...
czynności Starosty L. polegające na nałożeniu oraz żądaniu od nich uiszczenia opłat związanych z udostępnieniem oraz udzieleniem informacji z państwowego zasobu geodezyjnego...

I SA/Gd 1637/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-01-13

. na czynność Starosty z dnia 25 maja 2013 r. nr [...] w przedmiocie opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne 1. uchyla zaskarżoną czynność; 2. zasądza od Starosty...
Administracyjnego w Gdańsku skargę na czynność materialno-techniczną Starosty Powiatu polegającą na naliczeniu opłat publicznoprawnych na podstawie dokumentu nr [...]., Z akt sprawy...
1   Następne >   +2   4