Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

II GSK 1524/15 - Wyrok NSA z 2017-03-09

przez Wójta Gminy S. z tytułu opłaty planistycznej dotyczących działek położonych w G., przeciwko prowadzeniu egzekucji administracyjnej na podstawie art. 33 § 1 pkt 1 z dnia...
, że przepisy Ordynacji podatkowej dotyczące przedawnienia zobowiązań podatkowych nie mają zastosowania w stosunku do opłaty planistycznej. Jednocześnie wskazał...

I SA/Wa 1879/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-18

. wydzielono działki nr [...] i [...]), w dacie komunalizacji, miały planistyczne przeznaczenie pod ulice, drogi i tereny kolejowe (część działki nr [...] [...]), stanowiły...
ustrój P., decyzji ustalającej opłaty za zarząd, czy też z art. 141 Kodeksu cywilnego, według stanu prawnego sprzed 1 lutego 1989 r., Jednocześnie NSA stwierdził...