Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Marszałek Województwa X

II SA/Ke 818/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-02-13

spowoduje wzrost opłat za ich transport i utylizację, dlatego nie jest uzasadnione umieszczenie Gminy C. w regionie czwartym. Powoduje to konieczność transportu odpadów...
w postaci wzrostu opłat za odbieranie i utylizację odpadów. Dodatkowo podniesiono, że tabela nr 76 planu zawiera wykaz instalacji do składowania odpadów innych niż regionalne...