Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 2802/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-21

określenia wysokości zobowiązania z tytułu opłaty za brak sieci oraz wysokości nadpłaty w związku z nadpłaconą wpłatą na poczet zobowiązania z tytułu opłaty za brak sieci...
decyzję z dnia [...] lipca 2013 r. nr [...] określającą wysokość zobowiązana [...] sp. z o.o. z siedzibą w W. z tytułu opłaty za brak sieci za 2006 r. w wysokości...