Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Po 135/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-09-24

, że opłata za zdeponowane odpady została po raz ostatni uiszczona w 1989r., Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał w dniu (...) 2007r. zarządzenie pokontrolne...
, na którym znajduje się składowisko nie należy do Zakładów 'A' , które oddały je na komunalne składowisko, z tytułu czego uiściły opłaty na rzecz gminy. Faktami potwierdzającymi...