Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 1036/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-07

, przy czym określenie, czy teren należy do rodzajów terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 może nastąpić w toku procedury planistycznej bądź też niezależnie...
opłat za czynności radców prawnych. (Dz.U. poz. 1804, ze zm.) - 480 zł i opłata skarbowa od czynności pełnomocnictwa (17 zł). ...