Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Rz 85/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-08-01

. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych wykazanych w deklaracji z dnia 8 lipca...
olejów smarowych wykazanych w deklaracji z dnia 30 września 2004r., 3) z dnia (...) grudnia 2011r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego...

I SA/Rz 85/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-07-20

(...) grudnia 2011r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych...
z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych wykazanych w deklaracji z dnia 30 września 2004r., 3) z dnia (...) grudnia 2011r. nr (...) w przedmiocie umorzenia...

I SA/Sz 917/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-10-25

, że 'oleje smarowe w żadnym z przypadków nie są przeznaczone lub zużywane na cele opałowe i/lub napędowe'., W ocenie skarżącej Spółki polskie uregulowania prawne z zakresu...
Energetycznej Spółka przywołała wyrok ETS C-145/06 i C 146/06 (sprawy połączone), w którym Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że oleje smarowe w przypadku...

I SA/Sz 914/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-10-25

, że 'oleje smarowe w żadnym z przypadków nie są przeznaczone lub zużywane na cele opałowe i/lub napędowe'., W ocenie skarżącej Spółki polskie uregulowania prawne z zakresu...
Energetycznej Spółka przywołała wyrok ETS C-145/06 i C 146/06 (sprawy połączone), w którym Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że oleje smarowe w przypadku...

I SA/Wr 1092/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-05-26

i w konsekwencji przyjęcie, że nałożenie podatku akcyzowego na oleje smarowe oznaczone kodem CN 2710 19 81 wykorzystywane dla celów innych niż napędowe i grzewcze, według...
, ze zm.) - należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwia się nałożeniu przez państwo członkowskie na oleje smarowe oznaczone kodem CN 2710 19 71 - 2710 19 99...

I SA/Wr 1090/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-05-26

i w konsekwencji przyjęcie, że nałożenie podatku akcyzowego na oleje smarowe oznaczone kodem CN 2710 19 81 wykorzystywane dla celów innych niż napędowe i grzewcze, według...
, ze zm.) - należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwia się nałożeniu przez państwo członkowskie na oleje smarowe oznaczone kodem CN 2710 19 71 - 2710 19 99...

I SA/Wr 1091/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-05-26

i w konsekwencji przyjęcie, że nałożenie podatku akcyzowego na oleje smarowe oznaczone kodem CN 2710 19 81 wykorzystywane dla celów innych niż napędowe i grzewcze, według...
, ze zm.) - należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwia się nałożeniu przez państwo członkowskie na oleje smarowe oznaczone kodem CN 2710 19 71 - 2710 19 99...

I SA/Wr 1357/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-06-02

przyjęcie, że nałożenie podatku akcyzowego na oleje smarowe oznaczone kodem CN 2710 19 81 wykorzystywane dla celów innych niż napędowe i grzewcze, według reguł właściwych...
interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwia się nałożeniu przez państwo członkowskie na oleje smarowe oznaczone kodem CN 2710 19 71 - 2710 19 99, wykorzystywane do celów...

I SA/Wr 1255/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-06-02

przyjęcie, że nałożenie podatku akcyzowego na oleje smarowe oznaczone kodem CN 2710 19 81 wykorzystywane dla celów innych niż napędowe i grzewcze, według reguł właściwych...
członkowskie na oleje smarowe oznaczone kodem CN 2710 19 71 - 2710 19 99, wykorzystywane do celów innych niż napędowe i grzewcze, podatku akcyzowego, według reguł właściwych...

I SA/Wr 1051/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-06-02

przyjęcie, że nałożenie podatku akcyzowego na oleje smarowe oznaczone kodem CN 2710 19 81 wykorzystywane dla celów innych niż napędowe i grzewcze, według reguł właściwych...
członkowskie na oleje smarowe oznaczone kodem CN 2710 19 71 - 2710 19 99, wykorzystywane do celów innych niż napędowe i grzewcze, podatku akcyzowego, według reguł...
1   Następne >   +2   +5   +10   100