Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Go 407/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-06-16

, by dalej oleje smarowe i inne produkty sprzedawać w Polsce ostatecznym odbiorcom lub pośrednikom dokonującym ich dalszej odsprzedaży na rzecz odbiorców ostatecznych. Oferowane...
, przeznaczonych do innych celów niż opałowe i napędowe, nie podlega opodatkowaniu zharmonizowanym podatkiem akcyzowym. Zgodnie zaś z art.20 ust.1 Dyrektywy Energetycznej, oleje smarowe...

I SA/Rz 85/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-06-12

. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych wykazanych w deklaracji z dnia 8 lipca...
wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych wykazanych w deklaracji z dnia 30 września 2004r., 3) z dnia [...] grudnia 2011r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego...

I GSK 506/13 - Wyrok NSA z 2015-03-25

wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów smarowych klasyfikowanych do kodu CN 2710 19 81. Przedmiotowe oleje nie były przeznaczone lub zużywane na cele opałowe i/lub napędowe. Strona...
akcyzowego (Dz. U. Nr 87, poz. 825 z późn. zm.; dalej: rozporządzenie MF w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego)., Przedmiotowe oleje smarowe stanowiły wyroby akcyzowe...

I SA/Sz 463/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-09-07

, przepływu oraz kontrolowania - dalej zwaną: 'Dyrektywą Horyzontalną'. Powyższe oznacza, że przedmiotowe nabyte wewnątrzwspólnotowo oleje smarowych podlegają opodatkowaniu...
, że na mocy § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia rozporządzenie M.F. z 22 kwietnia 2004 r., oleje smarowe są wyrobami zharmonizowanymi objętymi stawką podatku akcyzowego...

I SA/Sz 461/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-09-07

wewnątrzwspólnotowo, oleje smarowe podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym wg stawki, 1 180 zł/ 1 000 I na mocy § 2 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia...
o stawkę podatku akcyzowego organ uznał, że na mocy § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia rozporządzenie M.F. z 22 kwietnia 2004 r., oleje smarowe są wyrobami zharmonizowanymi...

I SA/Sz 462/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-09-07

oleje smarowych podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym wg stawki, 1 180 zł/ 1 000 I na mocy § 2 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r...
o stawkę podatku akcyzowego organ uznał, że na mocy § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia rozporządzenie M.F. z 22 kwietnia 2004 r., oleje smarowe są wyrobami zharmonizowanymi...

I SA/Sz 460/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-09-07

oraz kontrolowania - dalej zwaną: 'Dyrektywą Horyzontalną'. Powyższe oznacza, że przedmiotowe, nabyte wewnątrzwspólnotowo, oleje smarowe podlegają opodatkowaniu...
ust. 1 pkt 2 rozporządzenia rozporządzenie M.F. z 22 kwietnia 2004 r., oleje smarowe są wyrobami zharmonizowanymi objętymi stawką podatku akcyzowego w wysokości, 1 180...

I GSK 458/15 - Wyrok NSA z 2015-06-17

z dnia 31 października 2003r., s. 51 ze zm.; dalej: Dyrektywa energetyczna), która z racji przeznaczenia zwalnia nabywane oleje smarowe z podatku akcyzowego., Naczelnik...
, jak i krajowych, oleje smarowe będące przedmiotem nabycia wewnątrzwspólnotowego, podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, a tym samym brak było podstaw do uznania żądania strony...

I GSK 452/15 - Wyrok NSA z 2015-06-17

energetyczna), która z racji przeznaczenia zwalnia nabywane oleje smarowe z podatku akcyzowego., Naczelnik Urzędu Celnego w R. decyzją z dnia [...] czerwca 2011 r...
, a przedmiotem kontrowersji były wyłącznie kwestie prawne, a mianowicie czy oleje smarowe podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, jak twierdzą organy celne...

III SA/Gl 1232/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-01-24

wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych. Organ wskazał, że przedmiotowe oleje są przyporządkowane do kodu CN 27101981 - Oleje silnikowe, smarowe oleje sprężarkowe, smarowe oleje...
Spółka, nie są tam wymienione. W konsekwencji, zdaniem Spółki, należy uznać, iż oleje smarowe oznaczone kodem nomenklatury celnej CN 2710 19 81, używane jako oleje silnikowe...
1   Następne >   +2   +5   +10   21