Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VI SA/Wa 3208/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-15

są oczywiste i wynikają z wcześniejszego stanu techniki oraz ogólnie dostępnych informacji, przekazywanych przez producentów dodatków olejów smarowych i preparatów smarowych...
wnioskodawca) unieważnił, udzielony na rzecz A. Sp. z o.o. [...] z siedzibą w L. (dalej uprawniony, skarżąca) patent pt.: 'Preparat smarowy' numer [...] oraz przyznał...