Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VI SA/Wa 1458/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-12

do ścian wagonów zawierającego w swoim składzie oleje i pozostałości pochodzenia naftowego, i charakteryzuje się tym, że: pozostałość próżniową w ilości do 40% wagowych...
i zakresu temperatur mieszania. Urząd Patentowy zwrócił uwagę na fakt, że zgodnie z danymi udokumentowanymi w opisie [...] (kolumna 5 wiersz 1-5) oleje naftowe modyfikuje...